Coronavirus informationer

Vær hilset Nordlændere!

For lige at understrege hvad bestyrelsens holdning er til henvendelser om træning under den nuværende Corona-krise!

Nordland er en lille forholdsvis lukket klub med et brand og et sammenhold, som ikke mange andre klubber kan matche.

Når man har meldt sig ind, så er det, fordi man føler sig som en del af fællesskabet. Vort koncept bygger på tillid, og derfor kan man ikke bare lige droppe ind fra gaden og blive medlem. Man skal kigges lidt an eller anbefales af et eksisterende medlem, før man vurderes som egnet til medlemskab. Også i lyset af at man betros med en kode til døren.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at i en situation hvor alle offentlige motionsklubber er lukket ned pga. Coronavirus-faren, så modtager vi naturligvis ikke vraggods udefra i de uger, hvor krisen raser, og motionscentre og andre klubber holder lukket. Det vil være for naivt!

Man vælger Nordland aktivt til. Man bruger ikke kun Nordland som en nødstation i tilfælde, hvor man ikke kan finde andre træningscentre. Det vil sige, at får vi nu og i den kommende tid seriøse henvendelser, så er betingelserne skærpet, nemlig betaling med det samme for et halvt års medlemskab, altså 1.200 kr. på studentersats eller 2.100 for folk i arbejde. Har vedkommende licens hos en anden klub, udfyldes en ny licenserklæring hos os ved første træning.

Hermed er bestyrelses holdning gjort klar i den nuværende situation. Så må vi se, om vi kommer styrket ud af den ulykkelige situation med Corona-virussens hærgen. Ovenstående dekret fra bestyrelsen skal naturligvis også ses som en beskyttelse af medlemmerne mod sygdommens indtrængen i vore lokaler.

Dertil skal nævnes at bestyrelsen opfordrer til at medlemmer overholder evt. retningslinjer fra regeringen og bliver hjemme så meget som muligt. Træning er ikke helt så vigtigt at I ikke kan undvære et par uger eller en månede.

Venligst

Fyrsten