Det tidligere rigsråd

Klubbens bestyrelse benævntes egentlig rigsrådet, hvor klubfyrsten (læs: formanden) lod sig oplyse. Møderne foregik på klubfyrstens domicil efter indtagelsen af rigelige mængder mad. I rigsrådet blev klubbens overordende beslutninger taget.

Trods det faktum at klubbens styreform nærmest var at betragte som oplyst enevælde, var der aldrig optræk til hverken oprør nedefra eller paladsrevolution, hvilket fyrsten tolkede som sine undersåtters trofaste hengivenhed over for ham. Ingen syntes at ønske ændringer i det lille fyrstendømme.

Det af klubfyrsten sammensatte rigsråd bestod af:

Jan Thøgersen (næstformand),

Ulla Hjuler (kasserer),

Henrik Wadim (sekretær),

Poul Wrist (menigt medlem).

Henrik Rantala Nielsen (menigt medlem),

Thomas Boe Jensen (menigt medlem)

Klubfyrsten forestod helt frem til sommeren 2009 den daglige ledelse af klubben via udstedelse af dekreter, som medlemmerne underdanigt underkastede sig. Fyrstens motto lød: Medlemmernes kærlighed , min styrke.

I 2009 lod klubfyrsten sig dog overbevise om, at der i fremtiden skulle regeres via udnævnte ministre, fortrolige og trænere. Udnævnelser og afskedigelser lå suverænt i fyrstens hænder. Foruden ovenanførte rigsråd var følgende udnævnt:

Gehejmeråd: Jan Thøgersen + vicelokalemester

Consigliere: Henrik Wadim

Socialminister: Lars Guldberg samt SFO-leder + lokalemester

Webmasters: Mickey Nygaard, Poul Wrist og Henrik Wadim

Holdledere Henrik Wadim og Søren Lind Jensen

Trænere: Henrik Wadim

Rekrutterings-chef: Henrik Wadim

Sæde i rigsrådet: Ulla Hjuler, Jan Thøgersen, Poul Wrist, Henrik Wadim, Thomas Boe og Henrik Rantala Nielsen

Rigsarkivar + propagandaminister: Thomas Christian Jensen

Personaleansvarlig: Henrik Wadim

Kvartermester + fyrstelig mundskænk + Hofpoet: Lars Stegger Gourmand Nielsen

Hofdiætist: Henrik Wadim

Marketender: Morfar Jan

Hyggeonkel: Henrik Wadim

Whip: Henrik Rantala Nielsen