Ordensreglement

Ordensreglement for A.K. Nordland

 1. Et medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre.
 2. Al træning sker på eget ansvar, og et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der muliggør hård fysisk træning.
 3. Under træning skal der altid anvendes sportsbeklædning og sko, der er beregnet til indendørs sport.
 4. Der skal ryddes op efter brug af håndvægte, stænger, skiver etc.
 5. Rygning er ikke tilladt i klubbens lokaler.
 6. Dyr må ikke medbringes i klubbens lokaler.
 7. Et medlem skal altid følge anvisningerne fra et bestyrelsesmedlem.
 8. En ordentlig omgangstone og sprogbrug i klubbens lokaler er en selvfølge. Advarsler gives, hvis det ikke overholdes, og i gentagne tilfælde kan eksklusion komme på tale. Truende og voldelig adfærd medfører øjeblik eksklusion.
 9. Klubben er ikke ansvarlig for tab af medlemmers eller gæsters værdigenstande under ophold i klubbens lokaler.
 10. For at holde orden i omklædningsrummet skal alle medlemmer opbevare deres udstyr, sko og tøj i deres respektive kasser eller hylder. Én gang om måneden tømmes klubbens hittegods-kasse for ”herreløse” genstande.
 11. Overtrædelse af ordensreglementet eller manglende efterlevelse af et bestyrelsesmedlems anvisninger medfører advarsel og i grove og/eller gentagne tilfælde fratagelse af medlemskab.